YK:s Maskiner AB

YK:s Maskiner AB är ett åkeriföretag

med tre verksamhetsgrenar:

  • Transporter av asfalt, grus och maskiner

  • Påbyggnad av lastbilar

  • Vägbeläggningsmaskiner och lastbilar

YK:s Maskiner AB   YK:s Maskiner AB   YK:s Maskiner AB

Vägunderhållsmaskiner/Förrådstank

Road Maintenance Equipment
and Storage Tanks

 

Bildgalleri » 

   

 

Klisterutrustning
Tack Coats Equipment

 

Bildgalleri » 

 

Påbyggnationer
Bodywork

 

Bildgalleri »